Disclaimer

Algemeen

DesigmetLicht onderhoudt deze website en besteedt veel zorgen een andacht aan de creative van haar website, maar kan de justheid van de informatie niet garanderen.  De website kan onjuistheden enn typefouten bevatten en zullen na constatering aangepast worden door en na goedkeuring vasn DesingmetLicht.

De informatie namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen, die verband hebben met Desig met lich of haar producten en diensten worden met zorg verstrekt en hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.  De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.  De afbeeldingen kunnen per beeldscherm afwijken in kleur door de invloed van de helderheid en resolutie van het beeldscherm.  De kleur van een kleur wordt altijd in de antikelgegevens benoemd en is in veel gevallen een behandering van de werkelijke kleur.

Desigmetlicht noch één van haar werknemers of contractpartijen is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook.  Hieronder vallen alle directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgsschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruikt van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

DesigmetLicht kan geen garantie geven  of aanspakelijk gesteld worden voor virussen.  DesigmetLich stelt al het mogelijke  in het  werk om de website virusvrij te houden.  Ondanks  dat adviseren wij u om zelf alle het mogelijke veligheidmaatregegelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van DesigmetLicht.  DesigmetLicht geeft de bezoekers van deze site de toestedmming om voor eigen gebruik de opgenomen gegevens te kopieren en af te drukken.  Dit onder de voorwarde dat deze gegevens luoter voor informatieve doeleinden worden gebruikt.  Het gebruikt van deze gegevens voor verdere verveelvoudiging, distributie, commerciele doeleinden  of explotatie onder derde zijn niet toegestaan, Hiervoor is altijd eerst een akkoord nodig van DesigmetLicht.

 

Ontwerp

Het ontwerp van deze webwinkel is mede tot stand gekomen door Ontwerpstudio Nanaa.

© 2020 - 2024 Design met licht | sitemap | rss